A Széchenyi Programiroda Baross-17/KKV kiírású pályázata

iSpeed 220 nagysebességű optikai mérőműszer beszerzése

A pályázat által támogatott fejlesztés célja, hogy a modern anyagok (magas szakítószilárdságú, ultra magas szakítószilárdságú acélok, magas szakítószilárdságú alumíniumok, kompozitok) számítógépes modelljeinek statikus és dinamikus terhelések alatti validációját önerőből végezzük el.

A jelenlegi műszaki haladás megköveteli, hogy a fizikális prototípusok teljesen kiszoruljanak a műszaki életből, azokat virtuális modellekkel váltjuk ki. Napjaink mérnökei nagy figyelmet fordítanak a numerikus anyagmodellek elkészítésére és validációjára.

Célunk, hogy egy olyan laboratóriumot hozzunk létre, mely biztosítja fejlesztőink számára a lehetőséget, hogy figyelemmel kísérhessék az anyagokban időben végbemenő változásokat úgy, hogy a dinamikus terhelések gyorsulásának mértéke a <0÷10g> tartományban szabadon megválasztható legyen, illetve a terhelés lefolyásának megfigyelése céljából lehetőség legyen a változások akár 0.0003 [ms] időléptékenként történő kiértékelésére is.

A pályázatnak köszönhetően beszerzésre került egy I-Speed 220 típusú nagysebességű amera. Ez a mérőműszernagyfelbontású 1600×1600 CMOS szenzorralteljesfelbontásonakár 600 f/s felvételtkészít, s teljessebességenakár 204.100 f/sfelvételreisalkalmas. Kis méretemiattkönnyedénfelhelyezhetőakáregymikroszkópravagybeépíthetőkisésnehezenhozzáférhetőhelyekreis.

Ezen projekten belül cégunk egy új optikai mérőműszert vásárolt mely jelentősen bővíti kutatás-fejlesztési potenciálunkat és lehetőségeinket.

A pályázat a SzéchenyiProgramirodaNonprofit Kft. pályázatifelhívásaalapjánelkészített, egyénivállalkozók, valamint mikro-, kis- ésközépvállalkozásokeszközbeszerzéseinektámogatására a 2017. évben Baross-17/KKVazonosítószámonkiírtpályázataalapjánkerültelbírálásra.

További információ - BAROSS-PALYAZATOK.EU , UJSZECHENYITER.HU , TÁMOP PÁLYÁZATOK.