Predaj softvéru spoločnosti ESI-Group aj technická podpora k softvérom.

Podporujeme našich zákazníkov pri zavádzaní a zdokonaľovaní virtuálnych prototypov, zavádzaní virtuálnej výroby alebo analýz vplyvov okolia na virtuálne objekty.


O nás


Poskytujeme svoje služby v oblasti simulácií nárazových skúšok, pasívnej bezpečnosti cestných a koľajových vozidiel, ďalej v oblastiach výrobných procesov tvárnenia, odlievania, zvárania, tepelného spracovania, ale aj v špecializovaných oblastiach, ako napríklad vibroakustika, prúdenie a elektromagnetická kompatibilita.