VMSuite

Balík Virtual Manufacturing Suite je založený na nasledovných softvérových produktoch:

Jadro balíka Virtual Manufacturing Suite je založený na trhom otestovaných softvéroch

Vo svete neustálych zmien v dizajne sa aplikácie virtuálnej výroby rozprestierajú na stále sa zväčšujúcej škále materiálov a procesov. Portfólio virtuálnej výroby na tomto svete obsahuje mnoho výrobných metód na validáciu výrobných metód a návrhov nástrojov, ktoré sa plánujú na výrobu dielov, ktoré tvoria schválený alebo už uvedený výrobok na trhu.

ESI Virtual Manufacturing Suite (VMS) aktívne pomáha užívateľom:

 • pri validácii materiálov, procesov, navrhovaných tvarov z pohľadu najlepšej kombinácie materiálov, výkonových charakteristík a nákladov
 • zaručuje uskutočniteľnosť a očakávané „výkonové parametre“, „náklady“ a „prípustné“ ciele v počiatočnej fáze návrhu
 • Analyzovať možné výrobné chyby a ich vplyv na živontosť a bezpečnosť
 • Ovplyvňuje a pôsobí na rozhodnutia o dizajne produktu ako súčasť simultánneho inžinierstva
 • Validovať návrhy nástrojov a metódy, ktorých výsledkom sú schválené výrobky. Pomôže vám podrobne navrhnúť výrobný proces navrhovanej súčasti vrátane parametrov procesu, nástrojov, postupnosti a kontroly.
 • Identifikujte úpravy, ktoré je možné vykonať v rámci obmedzení už schválených alebo skonštruovaných nástrojov, aby sa zabezpečilo spustenie výroby bez spustenia nového cyklu navrhovania.
 • vytvoriť miestne smernice výrobných závodov a popisy procesov, aby ste splnili kľúčové výrobné body
 • zaisťovať rozmerovú kvalitu zostáv karosérií v medziach alokovaných nákladov a termínov

Systém VMS od spoločnosti ESI dáva všetky tieto schopnosti dokopy - je to sada riešení, ktoré vám pomôžu virtuálne vyvinúť a overiť kľúčové výrobné a spojovacie procesy na výrobu dielov, podzostáv a zostáv pre zložité a prevažne ľahké konštrukčné celky, ako je karoséria vozidiel, letecký motor alebo drak lietadla, aby sme vymenovali pár významných zostáv.

Virtual Manufacturing Suite (VMS) od spoločnosti ESI ponúka riešenia pre nasledovné oblasti problémov:

Dostupná modularita balíkaVirtual Manufacturing Suite

Typické aplikácie – v jednotlivých priemyselných odvetviach – pokryté balíkom VMS sú:

 • Plošné tvárnenie veľkých pružných panelov, štrukturálnych dielcov, bočných a zadných dverí, v rôznych priemyselných oblastiach, tvárnené za studena, za tepla alebo technológiu hotformingu
 • Kompozity – ľahké nekovové materiály pokrávajúce mnoho rôznych oblastí v automobilovom a leteckom priemysle
 • Ľahké zliatiny odliatkov prémiovej kvality pre prácu s karosériou, pre spaľovacie motory, konvenčné hnacie ústrojenstvá a systémy elektrického pohonu
 • Vysokoteplotné / špeciálne kovové odliatky prémiovej kvality pre letecký a kozmický priemyseľ
 • Odliatky z liatiny a ocelí špičkovej kvality pre energetiku, ťažký priemyseľ a strojárstvo
 • Analýzy kvality zvárania a deformácií zostáv pre výrobu podzostáv a zostáv pre rôzne priemyselné odvetvia

Skupiny procesov pokryté ESI VMS sú:

 • Odlievanie do piesku
 • Odlievanie do kokíl
 • Presné liatie
 • Vrstvenie kompozitu a jeho termoforming
Ready for a license?
Looking for more information?

About ESI Group

Founded in 1973, ESI Group is a leading innovator in Virtual Prototyping solutions and a global enabler of industrial transformation. Thanks to the company’s unique know-how in the physics of materials, it has developed and refined, over the last 45 years, advanced simulation capabilities. Having identified gaps in the traditional approach to Product Lifecycle Management (PLM), ESI has introduced a holistic methodology centered on industrial productivity and product performance throughout its entire lifecycle, i.e. Product Performance Lifecycle™, from engineering to manufacturing and in operation. Present in more than 20 countries, and in major industrial sectors, ESI employs 1200 high level specialists. In 2019, its turnover was 146M€. ESI is headquartered in France and is listed on compartment B of Euronext Paris. For further information, go to www.esi-group.com.