Tlakové zariadenia

Vedecké články Vedecké knihy Normy

Osobné kontakty

Softvérové nástroje

Hardvérové nástroje

HR

Creep súvisiace Vedecké články, knihy a relevantné normy (EU, UK, F, D, US)     1016
University (UK) of Nottingham
  Vitkovice (Cz) výskum a vývoj As.
  INSPECTA TECHNOLOGY (S) Jan Störesund
Team Leader materiálových technológií
  KTH
Royyal Institute of Technology (S)
Rolf Sandström
PTC/Creo II
BETA CAE ANSA  Visual MESH ™
SIMULIA/ABAQUS
  ESI Virtual Performance Solution ®
  ESI SYSTUS®
Intel Parallel StudioXE2013
Visual Fortran Compiler XE13.1
SF/ FORTRAN Compiler
EXCEL, MATLAB, R, SPSS, SAS Statistical Softwares
MS Office Powerpoint, EXCEL, Word
CAD/CAE Workstation
FUJITSU Celsius M730n
Ram: 8gb, Intel Xeon CPU  
Simulation Server II
FUJITSU Celsius M720
Ram:64gb, CPU=8
  Simulation Server III
Fujitsu Celsius R940
Ram: 128gb, CPU=20
Power: 2,5 teraFLOPS
1 vedúci projektu
2 CAD Inžinieri
4 CAE Inžinieri

Navrhovanie a výpočty tlakových nádob (Design and Calculations):

Navrhovanie podľa vzorcov definovaných normami (Formula-based Calculations) : Predpisy platných noriem (ASME BPVC Sec VIII., EN 13445, stb) pokrývajú povinné požiadavky súvisiace s používanými materiálmi, ako aj smernicami súvisiacimi s navrhovaním, výrobou, inšpekciou, meraniami a hláseniami.