IC.IDO pre pozemné komunikácie

Jednotkou na trhu – rozhodovacia platforma založená na virtuálnej realite

Prijímajte správne rozhodnutia v správnom čase, a realizujte ich so zefektívnenými nákladmi pomocou IC.IDO

Virtuálna
realita (VR) je najsľubnejšia technológia pre vývojových
inžinierov a technológov. Interaktívne prostredie virtuálnej
reality umožňujúce efektívnu spoluprácu, zrýchľuje návrh,
vývoj a plánovanie procesov, nakoľko poskytuje doteraz nevídané
3D zobrazenie a napomáha pochopeniu navrhovaného produktu.

IC.IDO
ako súčasť produktového portfólia virtuálnej podpory
inžinierskych činností spoločnosti ESI Group ponúka také
efektívne riešenie, ktoré v sebe spája najvyššiu úroveň
vizualizácie a simulácie v reálnom čase na produkte v miere 1:1,
umožňujúc prácu s produktom, ktorý sa približuje realite. Tento
systém vyvinuli priemyselní experti z ESI v spolupráci so
zákazníkmi. Vizualizáciou 3D dát v systéme IC.IDO zodpovední
pracovníci prijímajúci rozhodnutia v rôznych priemyselných
odvetviach môžu realizovať multidisciplinárne, viacúrovňové a
viacstranné nákladovo závislé rozhodovacie procesy za optimálnych
podmienok.

Medzi našich zákazníkov môžeme
zahrnúť od malých a stredných podnikateľov, až po najväčšie
nadnárodné spoločnosti výrobného priemyslu (aeronautika,
automobilový a aobranný priemyseľ, atď.), ktoré vďaka systému
IC.IDO zvýšili svoju konkurencieschopnosť a získali výrazný
inovačný potenciál.

Najhlbšie odborné znalosti virtuálnej reality, spojené s 20 ročnými skúsenosťami v priemyselných procesoch

 • od 1990 – 10 ROKOV VÝVOJA
 • Priemyselná aplikácia od 2000 – VIAC AKO 10 ROKOV PRIEMYSELNÝCH SKÚSENOSTÍ
 • V súčastnostiNAŠE VEDÚCE POSTAVENIE NA TRHU V OBLASTI INOVÁCIE SPOLUPRÁCE: CELOSVETOVO VIAC AKO 100 ZÁKAZNÍKOV

IC.IDO umožňuje prijímateľom rozhodnutí, aby svoje výrobky zmontovali / opravili / vyrobili v danej továrni, v správnom čase a s daným personálom

UŽÍVATELIA SYSTÉMU IC.IDO ZÍSKAJÚ NASLEDUJÚCE VÝHODY:

 • viac ako 20 ročný úspešný vývoj virtuálnej reality pre mimoriadne náročné priemyselné odvetvia (automobilový priemysel, aeronautika, obrana, atď.)
 • vývojové stratégie riadené priemyselnými výzvami
 • skúsení konzultanti s mnohoročnými technologickými a procesnými znalosťami

Používajte systém IC.IDO pri priemyselných výzvach

 • Stavajte veľké, zložité a / alebo nákladné produkty za najlepších podmienok.
 • Riaďte veľkosériovú výrobu s minimálnym rizikom výskytu porúch.
 • Riešte mimoriadne zložité problémy konštruovania a výroby v prostredí umožňujúcom vysoký stupeň spolupráce.
 • Zefektívnite operácie nízkoobjemovej výroby (v prípade mimoriadne náročných produktov).

IC.IDO – výhody riešenia:

 • IC.IDO nahrádza reálne stvárnenie prototypov – zníženie počtu nákladných prototypov a makiet
 • Virtuálne prototypy umožňujú prijatie dôležitých rozhodnutí v skoršom termíne – skoršie pochopenie, validácia a vyskúšanie
 • IC.IDO optimalizuje a napomáha celosvetovú spoluprácu – zapájanie rozhodovacích procesov
 • Praktické interaktívne riešenie – osobná skúsenosť s výrobkom

lepšie pochopenie = lepšie rozhodnutia

RÝCHLEJŠIE ROZHODNUTIA | ZLEPŠENÁ KVALITA | LEPŠÍ PRODUKT

Ako to funguje?

Štyri hlavné oblasti

Virtuálne inžinierstvo

IC.IDO umožňuje vedúcim pracovníkom s rozhodovacou právomocou z rôznych priemyselných oblastí oboznámiť sa s ich virtuálnymi prototypmi v úplne zhodnom realistickom prostredí už od veľmi skorého štádia navrhovania a výroby.
Riešenie:

 • Umožňuje skoršie prijímanie rozhodnutí, čo výrazným spôsobom redukuje čas zavádzania nového výrobku na trh.
 • Znižuje finančné náklady konštrukcie a plánovania.
 • Umožňuje overiť aspekty uskutočniteľnosti aj dodržiavanie daných pravidiel.

Virtuálna montáž

 • Virtuálna validácia procesov montáže skontroluje vhodnosť konštrukcie a súhru jednotlivých procesov, čo redukuje počet iterácií a minimalizuje neskoršie nákladovo náročné konštrukčné zmeny.
 • Montážne procesy uložené v systéme plánovania sú validované v skoršom štádiu, a v prípade potreby môžu byť modifikované, teda znižujú „čas nábehu výroby“
 • Montážny personál môže byť školený ešte pred zahájením výroby, čo zvyšuje jej produktivitu!

Virtuálna údržba

 • Skorá validácia a optimalizácia zrealizovateľnosti údržby a opráv.
 • Zníženie počtu výmeny nástrojov a s tým súvisiace znížené náklady.
 • Znižovanie času trvania odstávok spôsobených nepodloženými a príliš dlhými opravami.
 • Zníženie nákladov na záruku a údržbu.

Virtuálna prezentácia produktu

 • Interaktívna prezentácia rozsiahlych a zložitých Virtuálnych Produktov
 • Realistické zobrazenie a vierohodné správanie.
 • Zažívanie vzájomného vplyvu človeka a stroja.
 • Jednotlivé varianty a konfigurácie môžu byť demonštrované a overené.
 • Prenosné verzie umožňujú prezentácie produktov na výstavách a počas
 • roadshow.

IC.IDO softvér: hlavné vlastnosti platformy

Efektívna podpora pracovných postupov a spolupráce

 • Najlepšie užívateľské rozhranie vo svojej triede
 • Prirodzená a jednoduchá obsluha vďaka dobre známym zariadeniam
 • Multiužívateľská a viacstranná obsluha
 • Veľmi flexibilné pracovné postupy: modifikácia parametrov za chodu

Najrobustnejšia aplikácia pre:

 • Spoločné vyhodnotenia
 • Validáciu údržby a opráv
 • Interaktívnu prezentáciu produktov
 • Digitálnu montáž a štúdie realizovateľnosti

Najlepšia škála a výkon vo svojej triede

 • Masívne paralelné spracovanie dát
 • Robustná klastrová infraštruktúra
 • K dispozícii je usporiadanie šité na mieru:

High-end vizualizácia > Množstvo dát v reálnom čase > Vysokovýkonný OpenGL

Najrealistickejšia interakcia s výrobnými dátami

 • Simulácia procesov v reálnom čase:

Kolízie, trenie a šmýkanie > Uchytenie & kinematika > ružné (a plastické) objekty

IC.IDO Hardvér: pracovné miesto virtuálnej reality šité na mieru

Je ľahko integrovateľné do existujúcich procesov prepojením množstva CAE (Computer Aided Engineering – počítačová podpora inžinierskych operácií) a PLM (Product Lifecycle Management – riadenie životného cyklu produktu) zaraditeľný do systému

Jednoduché, robustné a štandardizované riešenie

Kompatibilný so skoro všetkými 3D hardvérovými zariadeniami

Efektívna vizualizácia a simulácia od malej 3D stolovej inštalácie až po high-end viacstenové inštalácie (CAVE)

Snímacie zariadenia: hlavné komponenty pre zvyšovanie dojmu

Virtuálna realita vyžaduje informáciu o presnej polohe užívateľa, aby mohla ju alebo jeho zaviesť do virtuálneho sveta. Snímacie zariadenia poskytujú 6D informácie ohľadne užívateľov, vstupných zariadení a rôznych makiet (sedadlá, nástroje, zariadenia).

Súčasné riešenia optických snímacích zariadení minimalizujú nároky systému na údržbu. IC.IDO podporuje širokú škálu snímacích zariadení dostupných na trhu.

Ako spôsobuje virtuálna realita prevratnú zmenu v prijímaní rozhodnutí?

 • Simulácie v reálnom čase so zohľadnením fyzických parametrov zaručujú realistické správanie sa virtuálnych objektov – spoľahlivo a osvedčene.
 • Vo svojej triede najlepšie užívateľské prostredie umožňuje vám intuitívne spájať sa s vašim virtuálnym produktom – bez bariér.
 • Unikátne možnosti súčinnosti umožňujú spolupracovať na virtuálnom modeli medzi vzdialenými stranami – bez obmedzení.
 • Vysokovýkonná Multi-CAD a PDM podpora pre rýchlu integráciu procesov.
 • Unikátna vizualizácia masívnych dát plynule odkrýva aj tie najväčšie dátové sety.

Vybrané výroky našich zákazníkov

„IC.IDO nám pomáha zvládnuť technologické a procesné výzvy.“

„IC.IDO používame dennodenne v rámci našich vývojových projektov a nemôžeme bez nej existovať.“

„Redukcia doby vývoja.“

„Sme ohromení vedomosťami tímu IC.IDO.“

„IC.IDO sa stal dôležitým nástrojom zlepšenia komunikácie s kľúčovými zákazníkmi.“

„Systém sme spojazdnili v rámci jedného dňa.“

„Výrazne rýchlejšie uvádzanie
produktov na trh.“

„Dramatické zníženie rizík vzniku chýb.“

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL – NAVRHOVANIE ŠPECIÁLNYCH STROJOV – STROJE PRE ZEMNÉ PRÁCE – STAVBA LODÍ

AMG, Audi, Behr, BMW, Caterpillar, Chrysler, Daimler, Edscha, Faurecia, Fisker, Ford, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes, Meyer Werft, Opel, PSW, Seat, Skoda, Valmet Automobile, Volkswagen, Volvo

VÝROBA STROJOV A PLÁNOVANIE VÝROBNÝCH LINIEK – AERONAUTIKA – OBRANNÝ PRIEMYSEL – DOPRAVA

Airbus, BASF, Bitzer, Boeing, Bombardier, Breuning, EADS, Extricom, Gabler, Hitachi, Jungheinrich, Maquet, MTU, Niles, Oerlikon, Oak Ridge National Laboratory (ONRL), Optima Group, Rheinmetall, Sauter, Voith, Siemens Energy, Siemens Transportation, Trumpf, Westinghouse

UNIVERZITY – VÝSKUMNÉ ÚSTAVY

Chemnitz University of Technology, Kaiserslautern University of Technology, Vienna University of Technology, German Aerospace Center (DLR), Greek Manpower Employment Organization (O.A.E.D.), Dresden University of Technology, University of Erlangen-Nuremberg, Fraunhofer Research Organization, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), stb.

NAŠI PARTNERI

eSZett, Ci-base, Trivit, Messebau Keck, PLG-IT, Longtek, Vision Strategy, stb.

DODÁVATELIA HARDVÉRU

Imsys, Dell, NVIDIA, HP, Christie, stb.

Pre ďalšie informácie si pozrite stránku:

www.esi-group.com/corporate/alliances

Virtuálna realita –súčiastka po kalení – Majetok firmy AP&T