Riaďte všetky kroky výrobného reťazca kompozitných materiálov s PAM-COMPOSITES

 

PAM-COMPOSITES umožňuje užívateľom definovať a optimalizovať parametre procesu s cieľom minimalizácie výrobných vád a zvyšovať kvalitu výsledného produktu pri zohľadnení všetkých krokov výrobného reťazca.

PAM-COMPOSITES je unikátny súbor konečnoprvkových simulačných nástrojov určených pre výrobné procesy kompozitných dielov použitím nekonečných – karbónových, uhlíkových alebo prírodných – vlákien, ktoré môžu byť jednosmerné, tkané alebo nekučeravé vlákna s termosetnou alebo termoplastickou matricou..

Hlavné aplikácie

Každý krok výrobného procesu je simulovaný a analyzovaný. Následne história a informácie o materiáli ako napríklad skosenie, teplota a miera vytvrdzovania sú prenášané z jedného štádia procesu do ďalšieho.

Metóda navrhovania produktu/proces

Výsledky výrobných procesov môžu byť prenášané do statických a dynamických štrukturálnych analýz s cieľom realistickej simulácie produktu „po výrobe“ a nie stavu „po navrhovaní“. Vďaka tomuto prístupu sa minimalizujú konštrukčné rezervy a so znižovaním hmotnosti sa začína v skoršom štádiu.

 
 
 

Érje el és haladja meg a gyártott alkatrésszel szemben támasztott minőségi kritériumokat

A Pam-Composites Szoftvercsomag felépítése