Virtuálna realita

Vývojárov pandémiou označená doba stavia do ťažkej pozície – bez vhodných nástrojov by mali skoro neriešiteľnú úlohu: na jednej strane sú pod tlakom znižovania nákladov a času vývoja produktu, na strane druhej klienti vyžadujú neustále zvyšovanie kvality aj prevádzkovej bezpečnosti.

Pre splnenie týchto často protichodných požiadaviek inžinieri pre overovanie integrity produktov, kontroly technológií a ergonomickosti montáže aj komunikáciu interne aj medzi partnermi a výrobnými závodmi potrebujú výkonný nástroj. Nástroj, ktorý už v počiatočnej fáze posvieti na možné problémové miesta – nezávisle na to, či sa jedná o hromadnú výrobu áut, malosériovú výrobu koľajových vozidiel, alebo kusovú výrobu lietadiel, energetických alebo chemických zariadení. Potrebujú systém, ktorý nezávisle na tom, či pracujú v dopravnom, energetickom, ťažkom alebo petrochemickom priemysle, zviditeľní miesta a oblasti, na ktoré vývojári musia posvietiť.

Systém, ktorý ukáže cestu vedúcu k úspešnému zavádzaniu produktov alebo služieb na trh. Týmto nástrojom je systém IC.IDO šitý na mieru jednotlivým priemyselným oblastiam: