Granty

Technické vybavenie spoločnosti TEN SLOVAKIA, s.r.o. sa rozšírilo o vysokorýchlostný optický merací prístroj iSpeed 220 

Tím spoločnosti TEN SLOVAKIA s.r.o. s radosťou oznámila, že technické vybavenie spoločnosti rozrástlo o vysokorýchlostný optický prístroj iSPEED 220, vďaka ktorému sa posilňuje schopnosť validácie numerických materiálových modelov v rámci vlastných laboratórií. Prístroj bol zakúpený vďaka grantovému programu, ktorého realizátorom bola Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., kedy v rámci výzvy zverejnenej pod číslom Baross-17/KKV v roku 2017 sme úspešne uchádzali o nenávratnú finančnú podporu. Výška podpory činí 15.000,- EUR (4.668.450 Ft), pričom spoluúčasť našej spoločnosti je 10.250,- EUR (3.179.450 Ft). 

Udržiavaním kroku so súčasným vývojom technického sveta, je neprípustné, aby fyzikálne prototypy neboli nahrádzané ich virtuálnymi modelmi, ktoré môžu byť pripravené v podstatnej kratšom čase, ako ich fyzikálne ekvivalenty, pričom sú rovnako spoľahlivé.

Rýchlobežná kamera iSPEED 220 umožňuje podrobnú analýzu dynamického správania ľubovoľného materiálu vo vlastných laboratórnych priestoroch spoločnosti, čím rozširuje výskumný a vývojový potenciál aj možnosti tímu. Tým spoločnosť sa vie pružnejšie prispôsobiť požiadavkám trhu, a v neposlednom rade ako jediný na trhu vieme ponúkať také počítačové simulácie, ktoré vykonávame pomocou virtuálnych materiálových modelov, ktorých validáciu vykonávame vlastnými silami. 

„Našim cieľom je vytvorenie takého laboratória, ktoré zabezpečuje pre našich vývojárov možnosť sledovať materiálové premeny v závislosti na čase takým spôsobom, že miera zrýchlenia dynamických zaťažení môže byť ľubovoľne zvoliteľná v rozsahu <0÷10g>, respektne aby bolo umožnené sledovanie a vyhodnocovanie priebehu takéhoto zaťaženia aj v časovom kroku 0.0003 [ms]. Týmito parametrami môžeme kontrolovať aj také materiálové modely, ktorými je možné vykonávať veľmi presné analýzy aj priemyselných havárií, ako napríklad švihanie potrubí, výbuchy vysokotlakových zariadení, ale takéto modely je možné používať pre analýzy národnej bezpečnosti a obranného priemyslu.“ -  povedal Dr. Pavel Élesztős, riaditeľ spoločnosti. 

Vďaka snímaču CMOS s vysokým rozlíšením 1 600 × 1 600 predmetná rýchlobežná kamera zaznamenáva rýchlosťou až 600 fps pri plnom rozlíšení a dokáže snímať rýchlosťou až 204.100 fps pri plnej rýchlosti. Vďaka svojej malej veľkosti sa dá ľahko namontovať na mikroskop alebo inštalovať na malé a ťažko dostupné miesta.

Ďalšie informácie - BAROSS-PALYAZATOK.EU , UJSZECHENYITERV.HU.
Baross Gábor fénykép